Nabízím pomoc, pokud:


Konzultace jsou poskytovány pouze po předchozím objednání na telefonním čísle

[+420] 604 607 937.

Péče není hrazena zdravotními pojišťovnami, tj. za poskytnutou péči se platí v hotovosti. Počet konzultací závisí na vaší potřebě a vzájemné dohodě.